• LƯU TRỮ,  MAIN

    Independent Pattern Designers List

    Xin chào, Dưới đây là “Independent Pattern Designers List” mà các bạn có thể mua các mẫu rập dưới dạng PDF để may tại nhà. Ở Việt Nam thì mình thấy mọi người hay chia sẻ các mẫu rập từ Burda Style / New Look, Simplicity khá nhiều. Nên khái niệm “Indepentdent (Hay Indie) Pattern Designers” có lẽ còn khá mới. Theo mình tìm hiểu, thì cụm từ này dùng để chỉ các nhà thiết kế độc lập, số lượng mẫu rập ít, không nhiều như các công ty sản xuất rập đại trà, số lượng lớn , … Mình thì thường ưu tiên mua các mẫu rập Indie hơn là…

SHINY THREADS