MAIN,  NGÔN NGỮ,  汉语

KÝ SỰ TIẾNG TRUNG – SƠ CẤP 1

BÀI MỞ ĐẦU
THANH MẪUVẬN MẪUTHANH ĐIỆUBIẾN ÂM
BẢNG PHIÊN ÂM TỔNG HỢP – SỐ ĐẾM

BÀI 1 – 你好
Ngữ pháp – Hán tự + Từ vựng

BÀI 2 – 你是哪国人
Ngữ pháp – Hán tự + Từ vựng

BÀI 3 – 你叫什么名字
Ngữ pháp – Hán tự + Từ vựng

BÀI 4 – 你学习法语吗
Ngữ pháp – Hán tự + Từ vựng

BÀI 5 – 你家有几口人
Ngữ pháp – Hán tự + Từ vựng
MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH

BÀI 6 – 香蕉多少钱一斤
Ngữ pháp – Hán tự + Từ vựng

BÀI 7 – 中国银行在哪儿
Ngữ pháp – Hán tự + Từ vựng

BÀI 8 – 今天几号
Ngữ pháp – Hán tự + Từ vựng

SHINY THREADS