MAIN,  SÁCH

[Review Sách] 1984 – George Orwell

“Tự do là tự do phát biểu rằng hai cộng hai là bốn.
Nếu điều này được đảm bảo thì mọi việc khác sẽ tự đến.”

Chúng ta liệu thực sự có tự do? Đó là câu hỏi mà mình tự đặt ra sau khi hoàn thành 1984 của George Orwell. Về cơ bản, câu trả lời chúng ta đều đã biết. Tự do – tồn tại trên danh nghĩa, nhưng thực chất mọi việc đã và luôn bị kiểm soát ở một mức độ ít hay nhiều. Công nghệ càng cao, sự tự do của bạn càng bị hạn chế.

Xã hội mà tác giả xây dựng trong 1984 gần như là một xã hội không tưởng (nhưng thực sự rất gần thực tế). Hãy tưởng tượng một xã hội của thời bao cấp – khi mọi thứ được quy đổi thành tem phiếu & một hệ thống kiểm soát, theo dõi công nghệ cao. Đảng – chỉ một và duy nhất – tồn tại với khẩu hiệu thể hiện đường lối của mình như sau:

NGU DỐT LÀ SỨC MẠNH
CHIẾN TRANH LÀ HÒA BÌNH
TỰ DO LÀ NÔ LỆ

Như đúng khẩu hiệu, chiến tranh kéo dài thường xuyên, lịch sử được cải biên liên tục, ngay cả báo chí – sách vở cũng được cải biên để phù hợp với những gì đã xảy ra thực tế. Con người – nếu không còn phù hợp với đường lối của Đảng – sẽ biến mất như chưa hề tồn tại.

Đảng kiểm soát tất cả mọi hoạt động bạn làm thông qua màn hình vô tuyến, 24/24 – bất kể thời gian và địa điểm. Xã hội này chỉ có một đảng và tôn thờ vị lãnh tụ tối cao duy nhất là “Big Brother” (hay Anh Cả). Anh Cả là duy nhất, là tất cả. Phản bội Anh Cả, dù chỉ là một chút trong tư tưởng, là trọng tội – và bạn sẽ phải trả giá. Tất cả mọi người – nhất là người trong Đảng, đều phải một lòng hướng về Anh Cả, nghe theo tất cả những gì vị lãnh tụ đó nói. 2+2 liệu có phải bằng 4 khi Anh Cả muốn bạn tin rằng 2+2 = 5 hoặc thậm chí bằng 3?

Tự do không tồn tại, cá nhân không tồn tại. Chỉ có Đảng tồn tại, con người tồn tại là để phục vụ Đảng. Đảng theo dõi, tìm ra những thay đổi nhỏ nhất và từ đó thay đổi chính họ,để họ một lòng theo Đảng. Dù cho, việc đó có nghĩa là họ sẽ phải phản bội người mà họ tưởng là thân yêu nhất của mình. Để rồi, sau đó có vô tình gặp lại nhau, nhưng phải đau đớn mà chấp nhận rằng, mình đã phản bội nhau.

“Dưới bóng cây dẻ này
Tôi bán anh và anh bán tôi.”

Leave a Reply

SHINY THREADS