• MAIN,  SÁCH

    [Review Sách] 451 độ F – Ray Bradbury

    “Nhìn lửa cháy cũng là một thú tiêu khiển.” Quyển sách nhỏ bắt đầu với một câu như vậy. Nhưng câu đó đã thôi thúc mình, khiến mình muốn đọc thêm, đọc tiếp để biết vì sao lại như vậy. Tại sao “nhìn lửa cháy” lại có thể trở thành một thú tiêu khiển? Khi mà lửa sẽ phá hủy, thiêu đốt hết tất cả. Mọi thứ bị lửa ăn đều sẽ biết mất, không còn dấu vết.     “Cảm giác khi nhìn những đám cháy luôn đặc biệt dễ chịu. Khi ấy, mọi vật bị lửa ăn dần, trở nên đen thui và biến dạng.” Xã hội trong…

SHINY THREADS