• MAIN,  SÁCH

    [Review Sách] 1984 – George Orwell

    “Tự do là tự do phát biểu rằng hai cộng hai là bốn. Nếu điều này được đảm bảo thì mọi việc khác sẽ tự đến.” Chúng ta liệu thực sự có tự do? Đó là câu hỏi mà mình tự đặt ra sau khi hoàn thành 1984 của George Orwell. Về cơ bản, câu trả lời chúng ta đều đã biết. Tự do – tồn tại trên danh nghĩa, nhưng thực chất mọi việc đã và luôn bị kiểm soát ở một mức độ ít hay nhiều. Công nghệ càng cao, sự tự do của bạn càng bị hạn chế.

SHINY THREADS