• MAIN,  SÁCH

    [Review Sách] Một nửa 13 là 8 – Jack Foster

    Một nửa 13 là 8 Một tựa đề mới đọc thì thấy thật phi logic. Một nửa 13 theo logic không phải là 6,5 hay sáu rưỡi hay sao? Vậy vì sao một nửa 13 lại có thể là 8? Dù làm trong bất cứ ngành nghề nào, bạn cũng cần phải sáng tạo. Kể cả trong cuộc sống đời thường, bạn cũng phải sáng tạo. Sáng tạo là khả năng tìm kiếm & đưa ra ý tưởng để giải quyết công việc, vấn đề bằng những cách thức độc đáo, và cũng là điểm nhấn tạo sự khác biệt giữa bạn và người khác. Nhưng ý tưởng thì nằm…

SHINY THREADS