• MAIN,  NGÔN NGỮ,  汉语

    KÝ SỰ TIẾNG TRUNG – SƠ CẤP 1

    BÀI MỞ ĐẦUTHANH MẪU – VẬN MẪU – THANH ĐIỆU – BIẾN ÂMBẢNG PHIÊN ÂM TỔNG HỢP – SỐ ĐẾM BÀI 1 – 你好Ngữ pháp – Hán tự + Từ vựngBÀI 2 – 你是哪国人Ngữ pháp – Hán tự + Từ vựngBÀI 3 – 你叫什么名字Ngữ pháp – Hán tự + Từ vựngBÀI 4 – 你学习法语吗Ngữ pháp – Hán tự + Từ vựngBÀI 5 – 你家有几口人Ngữ pháp – Hán tự + Từ vựngMỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNHBÀI 6 – 香蕉多少钱一斤Ngữ pháp – Hán tự + Từ vựngBÀI 7 – 中国银行在哪儿Ngữ pháp – Hán tự + Từ vựngBÀI 8 – 今天几号Ngữ pháp – Hán tự + Từ vựng

SHINY THREADS